BESTUUR

RTW Waddinxveen

PAUL MONTFROY

Voorzitter

voorzitter@rtw.nl

RTW Waddinxveen

JAN SPOEL

Penningmeester

penningmeester@rtw.nl

RTW Waddinxveen

WILLY KLOMP KOEL

Secretaris

voorzittersecretaris@rtw.nl

Bij langere afwezigheid van een bestuurslid wordt dit onderling als volgt wordt opgevangen:
Voorzitter is tevens tweede secretaris.
Penningmeester is tevens vice voorzitter.
Secretaris is tevens tweede penningmeester.