RTW – Bestuur

RTW Waddinxveen - Paul de Groot

Paul Montfroy

Voorzitter

Mail >>

RTW Waddinxveen - Jan Spoel

Jan Spoel

Penningmeester

Mail >>

Bij langere afwezigheid van een bestuurslid wordt dit onderling als volgt wordt opgevangen:
Voorzitter is tevens tweede secretaris.
Penningmeester is tevens vice voorzitter.
Secretaris is tevens tweede penningmeester.